Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo pokyny a metodická doporučení pro zadávání veřejných zakázek v době koronavirové nákazy, která se týkají nejen doby vyhlášení nouzového stavu.  Materiály jsou mimo jiné doplněny i o stanoviska ÚOHS k možnostem nákupů bez zadávacího řízení, případně ke změnám závazků smluv. Je nutné upozornit na to, že změny závazků z uzavřených smluv nelze provádět automaticky a bez řádného odůvodnění, neboť veškeré skutečnosti musí být vždy řádně a objektivně popsány.

Více informací lze nalézt přímo na Portále o veřejných zakázek a koncesích na adrese:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni/Doporuceni-k-zadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy