Od 1. 12. 2020 se stanou provozovatelem vodovodů a kanalizací Služby města Jihlavy s.r.o. O provoz VaK se bude starat nově zřízená divize se sídlem v Hruškových Dvorech. Cena vodného a stočného se v roce 2021 nezmění, za 1 kubík spotřebované vody zaplatí obyvatelé Jihlavy 95,13 Kč s DPH.

SMJ s.r.o. přebírají pitnou vodu z úpravny Hosov, dalšími zdroji pitné vody jsou podzemní zdroje v příměstských částech Jihlavy.