Od 12. října 2020 je otevřen příjem žádosti do programu národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj s názvem Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Do tohoto programu mohou obce do 3 tisíc obyvatel podávat žádosti do celkem osmi dotačních titulů. Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Jednotlivé dotační tituly jsou:

  • Podpora obnovy místních komunikací
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
  • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Podpora dostupnosti služeb
  • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Příjem žádostí končí 21. 12. 2020, pro bližší informace nás kontaktujte na 567 303 322