V listopadu Agentura API vyhlásila v pořadí již VI. výzvu pro podávání žádostí do programu podpory Úspory energie z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) . Dotaci lze čerpat na:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
  • modernizace soustav osvětlení budov
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku
  • instalace akumulace elektrické energie

Současně je také možné kombinovat dotaci s metodou financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor – metoda EPC.

Pokud chcete více informací, kontaktujte nás na 567 303 322 nebo na eav@eav.cz.