Řídicí orgán IROP informoval, že pro velký zájem ze strany žadatelů byla navýšena alokace 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III o 1 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 5,5 mld. Kč. Datum a čas ukončení příjmu žádostí se prozatím nemění (29. 11. 2020, 14:00), ale v případě vyčerpání volných finančních prostředků může být ukončení příjmu žádostí oznámeno dříve.

Jedná se o poslední navýšení finančních prostředků v oblasti energetických úspor formou dotace z IROP. 

Po vyčerpání finančních prostředků v 78. výzvě a jejím ukončení nejpozději v listopadu 2020 bude možné projekty týkající se energetických úspor bytových domů financovat z prostředků IROP 2014 – 2020 prostřednictvím finančního nástroje program Zateplování spravovaného Státním fondem podpory investic.

 Do budoucna je připravováno pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR, který by byl rozšířen o dotace pro bytové domy.

Státní fond podpory investic (SFPI, dříve Státní fond rozvoje bydlení – SFRB) a jeho program Zateplování je v současné době již aktivní a podporuje energetické modernizace bytových domů prostřednictvím poskytování bezúročných půjček na energetické modernizace. Poskytnutou bezúročnou půjčku je možné kombinovat s dotací z programu IROP.

Správa a vedení bezúročného úvěru je bez poplatků, splatnost úvěru je maximálně 20 let. Výše úvěru je minimálně 500 tisíc Kč, maximálně 90 milionů Kč a jedná se o nejvýše 76 % celkových výdajů nebo nejvýše 90 % způsobilých nákladů v závislosti na zvoleném režimu podpory.