Opět začíná topná sezóna, před touto dobou a nejpozději teď, je potřeba provést několik základních úkonů, abychom měli všechna zařízení spolehlivá a bezpečná.

Potřebné úkony:

  • v první řadě necháme zkontrolovat zdroj vytápění a řádně ho vyčistit (například kotle na pevná paliva si po zaškolení může provádět uživatel sám) a vyzkoušet funkčnost bezpečnostních prvků
  • dále je velmi důležitá kontrola a vyčištění spalinových cest, obzvlášť u otevřených spalinových komor
  • a v neposlední řadě je důležitá kontrola funkčnosti jednotlivých armatur otopné soustavy, odvzdušnění, dopuštění vody do otopného systému na správný tlak
  • ve zdrojích na pevná a kapalná paliva používat jenom doporučená paliva výrobcem

Upozornění: Doporučujeme, aby všechny úkony prováděli zkušení odborníci s patřičnou kvalifikací!