Dne 12. 4. 2021 začíná 14-denní období, ve kterém budou probíhat sběry odpadu na území Kraje Vysočina. Registrovaní účastníci obdrželi od krajského úřadu zdarma pytle na odpadky (průhledné na plasty a černé na ostatní komunální odpad). Sbírané odpadky budou během úklidů tříděny a poté ponechány v zavázaných pytlích vedle komunikací. Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.

V případě úklidu přímo v obcích a městech byly poskytnuty pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků po dohodě s vlastníkem pozemku.

27. a 28. března proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Česko, která je rovněž zaměřena na úklid veřejných prostor. Podle prvních odhadů se jej zúčastnilo na zhruba tisícovce míst 40-50 tisíc dobrovolníků. Novinkou letošního ročníku byly tzv. pytlomaty, tj. místa, kde si dobrovolníci mohli vyzvednout pytle pro sběr odpadů za dodržení přísných hygienických pravidel.

Obě akce mají za úkol zbavit přírodu odpadů, ale především upozornit na tento stále se opakující problém. Pro jeho omezení je důležité věnovat pozornost možnostem předcházení vzniku odpadu a správným způsobům jejich třídění.