Služby

Efektivní využívání energie, příprava projektů a energetických auditů, vzdělávání a šíření informovanosti v oblastech energií a odpadového hospodářství. To a ještě mnohem víc vám nabízí Energetická agentura Vysočiny. S našimi partnery a zákazníky z veřejného i soukromého sektoru hledáme ta nejlepší řešení, která povedou k udržitelnému rozvoji našeho kraje. Po domluvě připravíme seminář, workshop nebo besedu. A co můžeme udělat pro vás?

Služby pro veřejnou správu

Ať už jste obec, či jiná instituce spadající do veřejné správy, budeme společně nacházet ty nejúčelnější cesty a pracovat na úspoře v oblastech, které jsou pro vás zrovna aktuální.

Služby pro firmy a podnikatele

Podporujeme vše, co směřuje k účinnějšímu využívání energetických zdrojů a ke snižování dopadů na životní prostředí. Pomůžeme s vyřízením dotace i energetickým auditem.

Služby pro občany

Občanům běžně pomáháme s vyřizováním průkazu energetické náročnosti budovy. Obrací se na nás také při vyřizování žádosti o dotaci z projektu Nová zelená úsporám.

Back to Top