Zveme Vás na seminář Energetika veřejných budov, který v rámci projektu Together proběhne 18 5. 2018 v Jihlavě, v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, místnost B-3.16, Žižkova 57, Jihlava.

Akce probíhá pod záštitou Mgr. Pavla Pacala, náměstka hejtmana   pro regionální rozvoj a územní plánování

Seminář je určen především pro energetiky a správce veřejných budov, ale i pro zájemce ze široké veřejnosti.

 

Program akce

9:00 Úvod

9:05 Projekt TOGETHER – představení (Energetická agentura Vysočiny)

9:15 Energetika budov v praxi (EB-ZET s.r.o.)

9:45 Energetický management, principy a využití dat z monitoringu energií 1. část (PORSENNA)

10:30 Přestávka

11:00 Energetický management, principy a využití dat z monitoringu energií 2. část (PORSENNA)

11:45 Pasportizace veřejných budov (Energetická agentura Vysočiny)

12:30 Přestávka

13:00 Povinnosti, revize, termíny… (EB-ZET s.r.o.)

13:45 Q&A

14:00 Závěr workshopu

 

Seminář je zdarma a během celého dne je zajištěno občerstvení a káva.

Prosím registrujte se na kucharova@eav.cz nebo na tel. 731 045 964