1.9.2020 vstoupila v platnost vyhláška 264/2020 Sb. která představila úplně nový PENB. Tento průkaz energetické náročnosti budovy, již vypadá odlišně než původní PENB.

Pokud budete žádat o stavební povolení již po datu 1.9.2020 musíte předložit nový PENB i přes fakt, že původní máte již zpracovaný a máte k němu třeba i stanovisko energetické inspekce (pro budovy nad 350m2). V tomto případě musíte nechat vyhotovit nový PENB a nové stanovisko inspekce a poté žádat o povolení stavby.

PENB dle nové vyhlášky bude zpracováván pro všechny budovy již dle nové vyhlášky 264/2020.

Stávající „staré“ PENB ovšem jsou pořád platné a pokud máte PENB pro prodej vyhotoven před 1.9.2020 je i přes tyto změny stále platný 10 let nebo do větší změny dokončené budovy.