S ohledem na stávající zájem o možnosti čerpání dotace a mimořádné situaci v ČR rozhodlo MPO o prodloužení příjmů žádosti do VI. výzvy programu úspory energie a to až do 14:00, 30.6.2021.

Více informací na stránkách MPO:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/uspory-energie—vi–vyzva–258094/