Poradenství

Přijďte se poradit do našeho bezplatného Energetického konzultačního a informačního střediska EKIS každé pondělí a středu od 13.00 do 17.00 hodin nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Bezplatné poradenství můžete využít např. v oblasti:

  • nastavení systému odpadového hospodářství, financování, optimalizace, vykazování a další
  • energetiky domácností, spotřeby energie a úspory
  • průmyslové energetiky, včetně výrobních a rozvodních zařízení energie
  • energetiky veřejných budov
  • technického zařízení budov
  • obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v geografických podmínkách regionu
  • efektivního použití neobnovitelných zdrojů
  • dotací pro financování vašeho záměru
  • výběru vhodného dotačního titulu
  • administrace zadávacích a výběrových řízení

 

Poradenství je určeno pro širokou veřejnost – občany, veřejnou správu, firmy i podnikatele.

Konzultace vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu EFEKT – Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

 

Za základ pro zavádění moderních energetických soustav, zejména pak obnovitelných zdrojů a úspor energie, považujeme dostatečnou informovanost a osvětu, a proto je konzultační činnost ve středisku EKIS doplněna ještě dalšími vzdělávacími a informačními akcemi, jako je pořádání odborných seminářů, regionálních konferencí, ale také přednášek a exkurzí pro skupiny zájemců o danou problematiku.

 

Položte bezplatně dotaz našemu specialistovi 

ekis-logo
Back to Top