Ministerstvo životního prostředí zvyšuje investice do obnovy krajiny i do výsadby zeleně mimo lesy. Aktuálně je otevřená výzva v programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny za rekordních 30 milionů korun. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, mezí a remízků či extenzivních sadů a také na budování vodních prvků jako jsou tůně a mokřady, které podporují přirozený vodní režim v krajině.

zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20210531-rekordnich-30-milionu-korun-nabidne-program-Podpora-obnovy-prirozenych-funkci-krajiny