Kolem roku 2015, se lidstvo začalo vážně zamýšlet nad skutečností, že od počátku minulého století, kdy obsah oxidu uhličitého v zemském obalu byl 3 500 miliard tun, zatímco díky spalování fosilních paliv je to v současnosti již 5 100 miliard tun. Pařížská dohoda má omezit emise skleníkových plynů. K únoru 2021 dohodu podepsalo 195 účastníků Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, z nichž 190 ji ratifikovalo.

Cíle dohody:

  • Udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a úsilí o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí, a uznání, že by to výrazně snížilo rizika a dopady změny klimatu
  • Zvyšování schopnosti přizpůsobit se nepříznivým dopadům změny klimatu a posilování odolnosti vůči změně klimatu a nízkoemisního rozvoje způsobem, který neohrozí produkci potravin
  • Sladění finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

Zajímavostí je že 1. června 2017 oznámil Donald Trump, že USA od Pařížské dohody odstupuje. Dne 20. ledna 2021, potom podepsal nový prezident USA Joe Biden opětovné přijetí Pařížské dohody. Dohoda znovu pro USA vstoupila v platnost 19. února 2021.