Od 1. 1. 2020 došlo ke změně finančních limitů prostřednictvím nařízením vlády č. 335/2019 Sb., respektive došlo k poměrně výraznému snížení těchto limitů. Podle těchto limitů se určuje zda je veřejná zakázka nadlimitní nebo zda určitá část veřejné zakázky může být zadávána podle volnější právní úpravy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Výše těchto limitů se odvíjí od evropských předpisů.

Finanční limity pro veřejné zakázky na dodávky a služby

a) 3.568.000,- bez DPH (původně 3.873.000,-) pro zadavatele

  • dle § 4 odst. 1. písm. a) až c) zákona

b) 5.494.000,- bez DPH (původně 5.944.000,-) pro zadavatele

  • dle § 4 odst. 1 písm. a) až c) zákona působící v oblasti obrany
  • dle § 4 odst. 1 písm. d) a e) zákona (obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřízené obcemi apod.)
  • dle § 4 odst. 2 zákona nebo dle § 4 odst. 5 zákona.
  • dle § 4 odst. 5 zákona.

Finanční limity pro veřejné zakázky na stavební práce

a) 137.366.000,- Kč bez DPH (původně 149.224.000,-)

Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky podle § 18 odst. 3 zákona

a) 2.054.000 Kč (původně 2.151.000,-) v případě dodávek nebo služeb,

b) 25.676.000 Kč (původně 26.897.000,-) v případě stavebních prací.