Ve výzvě pro podávání žádostí o dotace na energetické úspory v bytových domech z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zbývá už jen 27 % z alokované částky.

Dotaci z programu IROP je možné využít na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy. Výše dotace je až 40 % podle vypočtené úspory objektu.

O dotaci mohou žádat:

  • společenství vlastníků jednotek,
  • vlastníci bytových domů (kromě fyzických osob nepodnikajících),
  • bytová družstva jako správci bytových domů

Žádosti o dotaci lze podávat do 29. 11. 2020.

Zajistíme zpracování žádosti o dotaci i všech potřebných příloh, povedeme váš projekt od podání žádosti o dotaci až po vyplacení dotace. Nabízíme možnost bezplatných konzultací. Kontaktujte nás na 567303322