Ministerstvo pro místní rozvoj dne 21. srpna 2020 spustilo novou podobu Portálu o veřejných zakázkách, který slouží k informování návštěvníků o problematice zadávání veřejných zakázek. Inovovaný portál má ulehčit přístup dodavatelů k trhu veřejných zakázek a přispět k větší informovanosti o veřejných zakázkách.

Nový portál představuje jednotný vstup do „světa veřejných zakázek“ pro dodavatele při zachování různorodosti elektronických nástrojů u zadavatelů.

Zadavatelé najdou na novém portálu služby ve struktuře, na kterou jsou zvyklí. V jednotlivých sekcích tedy uživatelé získají vedle aktualit i kompletní informační přehled o legislativě upravující oblast veřejných zakázek, souvisejících metodikách a stanoviscích, elektronizaci veřejných zakázek, výročních zprávách a statistikách a společném nákupu. Lze se přihlásit též na školení nebo využít služeb info-fora.

Dodavatelé prostřednictvím vstupu do internetové aplikace Rozcestník zakázek – „ROZZA“ získají přehled o veřejných zakázkách na jednom místě. Zakázky zde uvedené lze vyhledávat podle řady kritérií, ze seznamu veřejných zakázek je možné otevřít detail veřejné zakázky, u každé veřejné zakázky jsou evidovány informace o zveřejněných dokumentech vztahujících se k této zakázce, podporován je princip open dat a je možné mj. i zobrazení souhrnných údajů o množství uložených dat (počet veřejných zadavatelů, počet veřejných zakázek).