Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novou podobu Informačního systému o veřejných zakázkách – ISVZ – https://isvz.nipez.cz/ . Systém je založen na moderních technologiích v oblasti zpracování a analýzy dat, které do budoucna umožní poskytovat ještě přesnější údaje o trhu veřejných zakázek než doposud. Ambicí je poskytovat nejen základní data o trhu veřejných zakázek, tedy data, jakým způsobem byly veřejné prostředky alokovány, ale navíc zachytit trendy v realizaci zadávacích řízení a další informace, které budou moci zadavatelé využít již při přípravě těchto řízení. Poskytování těchto informací je však závislé jak na průběžném sběru dat, tak také na zdrojích, které budou do ISVZ napojeny. Z toho důvodu budou výstupy přidávány a zpřesňovány postupně v průběhu času.