Novela zákona přinese sjednocený postoj stavebních úřadů a zavede jedno společné stavební řízení. Již nebude řešeno územní rozhodnutí, stavební povolení či ohlášení stavby zvlášť a bude vše se řešit vždy jedním a tím samým procesem. Sjednocené postupy jednotlivých úřadů vzniknou zrušením okresních a krajských stavebních úřadů a vzniknou státní stavební úřady v čele s Nejvyšším stavebním úřadem.

Nový zákon mimojiné přinese i tyto změny:

  • zavedení, byť nezávazných. lhůt v územním plánování
  • možnost zajištění napojení pozemku na veřejnou komunikaci přes sousední pozemek formou věcného břemene
  • povinný elektronický stavební deník u staveb v režimu veřejných zakázek