Vybrané kategorie elektrických spotřebičů dostanou od března nové štítky, zmizí kategorie A+ až A+++. Výrobky zařazené dnes do třídy A+++ budou zařazeny do nižší třídy (B až D), kategorie A bude zatím převážně prázdná.

Tento krok neznamená, že by se snížila energetická účinnost spotřebičů, ale že byla zpřísněna kritéria pro jednotlivé třídy a ponechán prostor pro další vývoj účinnějších výrobků a jejich inovace, které budou zařazovány do třídy A.

Novinkou, která se objeví na novém štítku, bude QR kód. Prostřednictvím něj bude možné rychle nahlédnout do evropské databáze EPREL, která umožní snazší porovnání výrobků.