Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo příjem žádostí o dotaci na zasíťování parcel pro výstavbu rodinných a bytových domů, na odstraňování bariér v bytových domech a další projekty v oblasti podpory bydlení. 

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 15. ledna 2021 vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty (dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů), podprogramu Technická infrastruktura a podprogramu Bytové domy bez bariér. 

V podprogramu Podporované byty je cílem podpory vznik podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života).

V podprogramu Bytové domy bez bariér lze žádat o finanční prostředky na odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu a na výstavbu osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

V podprogramu Technická infrastruktura jsou připraveny finanční prostředky na přípravu zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu rodinných nebo bytových domů (tzv. zasíťování parcel – kanalizace, vodovod, komunikace).

Příjem žádostí o dotaci do všech podprogramů byl zahájen 15. ledna 2021 a bude ukončen 9. dubna 2021. Pokud máte zájem o získání dotace, kontaktujte nás na eav@eav.cz nebo na 567 303 322.