Již od 1. ledna 2021 je v platnosti nový zákon o odpadech. Zákon by měl zejména podpořit ekologičtější způsoby nakládání s odpady, tedy přechod k oběhovému hospodářství, výrazně vyšší míru recyklace a úsporu primárních surovin.

Největší organizační i finanční břemeno ponesou nadále obce. Zákon dále říká, že budou obce více platit za množství směsného komunálního odpadu a že mohou dosáhnout na tzv. recyklační slevu, pokud budou hodně třídit. Zároveň byla posunuta hranice zákazu skládkování směsného komunálního odpadu na rok 2030. Zákon však víceméně neřeší, jak se docílí vyšší míry skutečného využití vytříděného odpadu. V současné době totiž končí významná část vytříděných využitelných složek odpadů v lepším případě jejich energetickým využitím, v horším případě jsou však ukládány do skládek.

Jaký bude skutečný dopad zákonné novely ukáže až podoba dosud nevydaných doprovodných vyhlášek a jejich praktická realizace. Pokud se má dosáhnout vyšší míry využití odpadů, je potřeba zejména budovat kapacity pro energetické využití odpadů. To se však, na rozdíl od ostatních evropských zemí, v České republice neděje.