Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat návrh zdanění obcí, které provozují sběr, přepravu nebo třídění komunálního odpadu. Jedná se o to, zda-li budou podléhat dani z přidané hodnoty. Vládní návrh se zdaněním nepočítá, ale někteří poslanci to pokládají za narušení hospodářské soutěže v oblasti odpadového hospodářství.

Projednávaný návrh souvisí s novelami devíti zákonů, které řeší nová pravidla pro nakládání s odpady a pro zpětný odběr některých výrobků (např. baterií, pneumatik nebo elektrozařízení).

V rámci těchto nových legislativních opatření bude řešena i úprava poplatku za komunální odpad. Obec si bude moci zvolit ze dvou možností. První z nich je zavedení paušálního poplatku na obyvatele nebo vlastníka nemovitosti, druhou je pak poplatek podle množství vyprodukovaného odpadu. Zákon má v obou případech umožnit obcím stanovit minimální základ poplatku ve výši 60 korun.