Státní fond životního prostředí vydal aktualitu, kde vyzývá všechny žadatele o podporu z Operačního programu Životní prostředí, kteří již mají rozpracovanou žádost v IS KP14+, aby registraci žádosti urychlili a nečekali na pozdější termín. Jedná se zejména o zájemce o podporu ze 146. a 152. výzvy zaměřené na energeticky úsporné renovace veřejných budov, výměny zdroje tepla a výstavbu nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

Předpoklad však je, že podobné projekty budou dotačně podpořené i v dalším programovacím období, takže pokud máte jakýkoliv záměr, neváhejte nás kontaktovat na tel. 567 303 322.

Pro připomenutí, 146. výzva dotačně podporuje  celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných metodou EPC, jsou to:

  • zateplení obvodového pláště budovy,
  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,
  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání),
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
  • výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
  • instalace fotovoltaického systému,
  • instalace solárně-termických kolektorů.