Z dotační výzvy mohou obce získat až 2 miliony korun na projekty iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

Na co můžete získat dotaci:

  1. Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace
  2. Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)
  3. Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření

O dotaci mohou žádat obce, města, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny. Na aktivity 1 a 2 lze získat dotaci 80 % z celkových způsobilých výdajů. Na aktivitu 3 potom dotaci 50 % z celkových způsobilých výdajů. Podat lze pouze jednu žádost o dotaci v rámci každé aktivity.

Pro více informací nás kontaktujte na 567 303 322 nebo eav@eav.cz.