Obce od 3 do 10 tisíc obyvatel mohou žádosti odesílat od 23. 12. 2020 do 5. 3. 2021. V rámci nového dotačního titulu je připraveno 600 mil. Kč.

Mezi podporovanými projekty budou akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Mezi tyto budovy patří například kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, školní budovy, družiny, školní jídelny či knihovny. Žadatelem v tomto dotačním titulu s názvem „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, který je součástí programu Podpora a rozvoj venkova, je obec, která má která má 3 001 – 10 000 obyvatel.  

Předpokládá se zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč.