Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je možné podat žádosti o dotaci na snížení dopadů pandemie covid-19 prostřednictvím investičního nástroje REACT-EU. Budou podporovány projekty ze zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a ekologičtější infrastruktury pro sociální služby. 

V současnosti jsou otevřeny tři výzvy pro oblast zdravotnictví. Na podporu integrovaného záchranného systému jsou určeny dotační prostředky na posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, na modernizaci stanic a vzdělávacích a výcvikových středisek složek IZS nebo pořízení informačních technologií IZS.

Další dotační prostředky jsou určeny na projekty zaměřené na sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností. Může se jednat o nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavbu a stavební úpravy budov, které budou sloužit pro kvalitní poskytování sociálních služeb a zároveň budou v souladu s moderními energetickými standardy.

Do výzev je možné podat žádosti od 5. 5. 2021.