Kraj Vysočina připravuje nový dotační titul v rámci Fondu Vysočiny na podporu malých obcí do 500 obyvatel. Dotace je určená na podporu provozních nákladů souvisejících s vybranými veřejnými službami na venkově – „kamenná“ prodejna potravin a smíšeného zboží, pojízdná prodejna, pobočka Pošty nebo Pošty Partner, knihovna, primární zdravotní péče, atraktivity cestovního ruchu (muzeum, galerie, rozhledna apod.)

Výzva by měla být vyhlášena v průběhu března 2021. Pro více informací navštivte DOTAČNÍ PROGRAMY KRAJE VYSOČINA (fondvysociny.cz) nebo nás kontaktujte na 567 303 322 nebo na eav@eav.cz