Kraj Vysočina vypíše 23.3.2021 výzvu na podávání žádostí o dotaci na projektovou přípravu – projektové dokumentace nebo generely zejména pro územní a stavební řízení v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nebo s ochranou před povodněmi nebo suchem. Žádat o dotaci mohou obchodní společnosti, svazky obcí a obce.

Aktuální informace naleznete na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02803?kat=7&s=vse

Chcete pomoci s přípravou žádosti o dotaci? Kontaktujte nás na eav@eav.cz nebo na 567 303 322