Pozor! Už 13.11.2020 v 13:00 končí příjem žádostí o kotlíkové dotace!

Připomínáme, že kotlíková dotace je určena pro výměnu stávajících kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologičtější zdroj tepla. Novým zdrojem tepla může být kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel a nebo tepelné čerpadlo.

Svoje peněžité prostředky pro kotlíkovou dotace bude Kraj Vysočina zvyšovat tak aby pokryl pokud možno všechny podané žádosti o kotlíkovou dotaci.

Pokud jste nepodali žádosti o kotlíkovou dotaci je potřeba toto provést neprodleně.

Více informací na stránkách Kraje Vysočina https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp nebo u našich poradců, kontaktujte nás na 567 303 322