V rámci přeshraničního projektu IRAS (Inovativní technologie recyklace popelů a strusek) jehož jsme jako EAV projektovým partnerem publikoval první výsledky výzkumu. Celý článek si můžete v angličtině přečíst na Leachability of metals from waste incineration residues by iron- and sulfur-oxidizing bacteria – ScienceDirect

Abstrakt v češtině:

Při likvidaci nebezpečného odpadu spalováním vzniká značné množství popela a strusky, které představují environmentální riziko kvůli jejich toxicitě. V současné době jsou tyto zbytky ukládány na skládky se ztrátou potenciálně recyklovatelné suroviny. V této studii bylo popsáno použití acidofilních bakterií biologického odlučování jako ekologická a efektivní strategie pro získání cenných kovů ze zbytků ze spalování odpadu.

Konkrétní informace naleznete v článku.