Budapešť – „Od roku 2020 musíme každých deset let vyprodukovat polovinu emisí,“ řekl ředitel Csaba Kőrösi na konferenci Innobuildings 2017 pořádané městskou radou Hegyvidék a partnery projektu Together, kde se účastníci dozvěděli o tom, jak můžeme snížit spotřebu energie ve veřejných budovách.

V roce 2016 se sedm zemí střední Evropy rozhodlo zahájit projekt Interreg CE s názvem Together a společným cílem snížit spotřebu energie ve veřejných budovách. Partneři projektu se snaží dosáhnout svých cílů bez velkých investic a dodatečného vybavení, a to s využitím nejnovějších vědeckých metod z oblasti behaviorálních věd. V polovině projektu   se sedm partnerů sešlo a sdílelo nejnovější výsledky svých pilotních akcí a diskutovali o příbuzných tématech společně s uznávanými lektory z Maďarska a okolí.

Zoltán Pokorni, starosta Hegyvidéka, zahájil celou konferenci. Ve svém projevu zdůraznil, že mezinárodní projekty jako je Together, jsou velmi důležité pro občany při přípravách na změny klimatu. Hlavní řeč ředitele Csaba Kőrösi, vedoucího Ředitelství životního prostředí úřadu prezidenta Maďarska poukázala na to, že ačkoli technologie nám umožnila vytvořit ekonomický růst bez zvýšení emisí, musíme ještě udělat hodně proto, abychom dosáhli cílů Pařížské dohody.

Pozvaní odborníci během svých projevů ukázali, jak je možné v teorii i v praxi snížit spotřebu energie budov kombinací opatření na straně poptávky a inovativního inteligentního měřicího systému. Partneři projektu, včetně vedoucího partnera Provincie Treviso, budou tento plán implementovat v 84 veřejných budovách po celé střední Evropě. Podrobnosti o projektu, použité techniky a nástroje a možné překážky realizace byly prezentovány v diskuzi u kulatého stolu, které se účastnili všichni projektový partneři.

Nicméně konference byla mnohem víc než jen soubor prezentací a přednášek. Během přestávek se účastníci mohli setkat s tím, co znamená „gamifikace” a mohli  se také seznámit s inteligentními měřiči. Na konci konference si mohl každý prohlédnout inovační systém vytápění kulturního centra MOM (jedné z pilotních budov), která vyrábí teplo z odpadních vod.

Dalšími kroky projektu bude zahájení pilotních aktivit zaměřených na změnu chování majitelů budov, manažerů a uživatelů s několika motivačními a „gamifikačními” nástroji. Cílem je ušetřit co možná nejvíce energie, čímž se sníží náklady na provoz veřejných budov.

Pro více informací a aktualit navštivte náš Facebook nebo webové stránky projektu.