V České republice je třídění kovových odpadů povinné od roku 2015. Ministerstvo životního prostředí a společnost EKO-KOM se nyní shodly na nové finanční podpoře sběru kovů v obcích. Obce budou motivovány k rozšiřování sběrné sítě na třídění a sběr kovů z domácností speciálním příplatkem za každý kontejner na vytříděné kovy na svém území. Příplatek získají i recyklační linky, které za tunu vytříděných kovových obalů dostanou nově 420 Kč (dříve 30 Kč). K navýšení sběru kovových obalů mohou pomoci i kombinované sběry, kdy bude možné odkládat kovové odpady i do nově speciálně označených kontejnerů, momentálně určených pro jiné materiály, nejčastěji pro plasty.