EAV se zúčastnila společně se zástupci Kraje Vysočina letošního Evropského týdne regionů a měst v Bruselu.

Více informací naleznete zde.