Projekt má za úkol pomoci nejen obcím s adaptací na změnu klimatu. EAV jako znalostní partner bude v rámci projektu poskytovat poradenství a přípravu projektových záměrů týkajících se například zateplování veřejných budov, instalace zelených střech, zefektivnění odpadového hospodářství, efektivní vodohospodářství, vytvoření zelených ploch ve městech a mnoho dalších záměrů pomáhajících se přizpůsobit klimatické změně.

Zajímá Vás tento projekt? Chtěli byste se do něj jako obec zapojit? Kontaktujte nás na eav@eav.cz nebo na 567 303 322.