Vážené dámy, vážení pánové,

zveme vás na seminář – kick off meeting u příležitosti představení projektu CEWA (Circular economy of waste) zaměřeného na budoucnost odpadového hospodářství a aplikaci nové národní a evropské legislativy.

Na semináři budou představeny možnosti řešení systémů nakládání s odpady splňující podmínky nových evropských směrnic o odpadech a nového zákona o odpadech, který byl schválen vládou České republiky dne 9. prosince 2019.
Seminář se koná pod záštitou Ing. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

Seminář – kick off meeting se bude konat ve čtvrtek dne 23. ledna 2020 od 10:00 do 13:00 hodin, v sídle Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, budova B, místnost B – 3.15 a B – 3. 16.

V případě zájmu o účast na tomto semináři se registrujte na setkání Ing. Michaele Hemzové (email: hemzova@eav.cz, mob. 602 514 117) nejpozději do středy 22. 1. 2020.