V rámci naší práce na přeshraničním projektu CEWA (ATCZ205) podpořeného z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020 bychom vás rádi požádali o vyplnění 5minutového dotazníku zaměřeného na získání informací o dostupnosti a šíření informací z oblasti odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky u české veřejnosti.

Předem děkujeme za vaše odpovědi, které budou použity pro naši práci na projektu, pro přípravu dalších vzdělávacích materiálů a porovnání výsledků s dalšími výstupy získanými v rámci projektu.

Dotazník k vyplnění naleznete zde https://forms.gle/JcS7pbxshyXEm9fo9

Za sdílení našeho dotazníku budeme velmi rádi

Tým EAV