V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude ještě letos vyhlášená nová výzva na úspory energie v podnikatelských objektech. Vzhledem k tomu, že rokem 2020 končí aktuální programovací období 2014-2020 budou poslední výzvou (VI. výzva programu Úspory energie) čerpány poslední alokované prostředky na toto období. V rámci programu Úspory energie lze žádat na:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla ,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření,
 • instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie

Výše dotace se předpokládá 30-50% způsobilých výdajů dle velikosti podniku.

Provedeme vás celým procesem od vyladění záměru s projektanty přes podání žádosti o dotaci (včetně získání nutných podkladů) po doložení realizace projektu, žádost o platbu a reportování výsledků po dobu udržitelnosti projektu.

Pokud vás možnost dotace zaujala neváhejte nás kontaktovat na eav@eav.cz nebo 567 303 322.