Dnešním dnem byly otevřeny dvě nové výzvy OPŽP, jejichž cílem je zkvalitnění odpadových systémů.

150. výzva zaměřená na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

(příjem žádostí od 2. 3. 2020 do: 1. 6. 2020, celková alokace: 500 mil.  Kč)

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, města, podnikatelské subjekty

Podporované aktivity:

  • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek, zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů, zařízení na tepelnou úpravu odpadních kalů z čistíren odpadních vod, zařízení na úpravu odpadů,
  • výstavba/modernizace bioplynových stanic,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (vyjma BPS a ZEVO na SKO),
  • výroba paliv z ostatních odpadů

122. výzva zaměřená na předcházení vzniku komunálních odpadů

(příjem žádostí od 1. 4. 2020 do: 30. 7. 2020, celková alokace: 250 mil.  Kč)

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, města, podnikatelské subjekty

Podporované aktivity:

  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany, vztahuje se pouze na biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu,
  • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů,
  • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů – jedná se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků,
  • vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové nádoby na potraviny apod.

Rádi vám pomůžeme s přípravou vašeho projektu i s vypracováním žádosti o podporu, kontaktujte nás na 567 303 322