Kraj Vysočina začátkem března rozdělil mezi 2355 nejrychlejších žadatelů 251,8 milionů korun. Ti, kteří dodali kompletní vyúčtování a dokumentaci, už mají dotaci na svých účtech. Koncem května Rada Kraje Vysočina rozhodla o přidělení dalších 54,5 milionů korun. Ty budou rozděleny mezi 525 úspěšných žadatelů, kteří o kotlíkovou dotaci požádali v rámci tzv. 3. vlny kotlíkových dotací od října loňského roku do února letošního roku.

Vzhledem k velikému zájmu a převisu poptávky požádal kraj okamžitě MŽP o dodatečné prostředky. MŽP přislíbilo Vysočině dalších 94 miliónů korun, tzn., že pokud bude o kotlíkové dotace ještě zájem, Kraj Vysočina se přihlásí o dalších 40 milionů korun. Tuto informaci může veřejnost chápat i jako výzvu k dalšímu předkládání žádostí, tedy do 13. 11. 2020.