Přeshraniční projekt CEWA, který vede Energetická agentura Vysočiny se zabývá mimo jiné nakládáním s vysloužilými elektrospotřebiči v domácnostech.

Ve většině domácností  pravděpodobně existují vyřazené elektrické spotřebiče, které našly místo posledního odpočinku v zásuvkách, skříních a dalších skladovacích prostorech. Otázkou je, proč tato stará zařízení nekončí v recyklačním cyklu, kolik z těchto zařízení je stále funkčních a jaké množství surovin zůstává tímto způsobem skladování nevyužito. Energetická agentura Vysočiny provádí aktuální průzkum těchto otázek a žádá vás o aktivní zapojení vyplněním dotazníku. Děkujeme!

Dotazník můžete vyplnit zde https://survey.boku.ac.at/737849?lang=cs