V Německu začínají dosluhovat první větrné elektrárny, jsou již zastaralé a z hlediska parametrů a technické úrovně se nemohou měřit s těmi současnými. Nastává otázka kam se starými vrtulemi, které jsou vyrobeny ze skelné tkaniny?

Vzhledem k jejich složení je recyklace vrtulí větrných elektráren velký problém. Například v USA se problém řeší „skladováním“ v obrovských jámách. V současnosti se zkouší nový postup, při kterém je skelná tkanina smíchána s ostatním odpadem a drtí se na malé kousky. Tento produkt je potom přimícháván do cementu.

Je to jedna z možností ekologické likvidace vrtulí z větrných elektráren, je potřeba si ale klást také otázku výše energetické a ekonomické náročnosti tohoto postupu.