Operační program Životní prostředí 

 

69. výzva – Odpady

 • podávání žádostí od 19.2017 – 1.12.2017,
 • nádoby, kontejnery, štěpkovače, vybavení sběrných dvorů, systémy sběru (85%), jakékoli svozové a manipulační prostředky (15%),
 • třídící linky, BPS, materiálové, energetické využití, nakládání s nebezpečnými odpady,
 • hodnota projektu min. 500 tis. Kč bez DPH způsobilých výdajů.

70. výzva – energetické úspory

 • podávání žádostí do 29.9.2017 (další výzva bude ve 3. Q 2018),
 • zateplování, výměna výplní otvorů, nucené větrání, výměna zdroje vytápění,
 • dotace 35-50 %, na samostatný projekt nuceného větrání 70 %.

61. výzva – energetické úspory

 • podávání žádosti do 31. 10. 2019,
 • výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu.

 

Integrovaný regionální operační program

 

37. výzva – energetické úspory v bytových domech

 • podávání žádostí do 30.11.2017 (následně ale bude vyhlášena výzva další s obdobnými podmínkami), určeno pro vlastníky bytových domů (dotace 30-40 % dle dosažených úspor),
 • zateplení, nucené větrání, výměna zdroje tepla pro vytápění, pro přípravu teplé vody.

 

Program rozvoje venkova

 • podávání žádostí od 10.10.2017 – 30.10.2017 (5. kolo příjmu žádostí),
 • technika a technologie pro lesní hospodářství,
 • dotace cca 50%.

 

Operační program pro podnikání inovace a konkurenceschopnost

 

Úspory energie – žádosti do do 31.10.2017, pravděpodobně bude do konce roku spuštěna další výzva

Předmětem dotace je snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení, výměna zdrojů vytápění, výměna osvětlení, el. rozvodů apod.)

Míra podpory – malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV

 

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – žádosti do 16.10.2017

Předmětem dotace je instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku

Míra podpory – malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV

 

Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – žádosti do do 17.11.2017

Předmětem dotace je podpora výstavby nových energeticky efektivních budov a podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám

Míra podpory – malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV

 

Úspory energie v SZT – žádosti do 31.10.2017

Předmětem dotace je výstavba, rozvoj, propojování a rekonstrukce existujících SZT, dále instalace a modernizace technologických zařízení v SZT.

Míra podpory – malý podnik 50 % ZV, střední podnik 45 % ZV, velký podnik 40 % ZV

 

Nízkouhlíkové technologie Akumulace energie – žádosti do 17.10.2017

Předmětem dotace jsou inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Míra podpory – malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV

 

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – žádosti do 17.11.2017

Předmětem dotace je zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě, zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny.

Mohou žádat i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Míra podpory – malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV, velký podnik 25 % ZV

 

Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – žádosti do 17.11.2017

Předmětem dotace je technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě nebo jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)

Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

 

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – žádosti do 17.9.2017

Předmětem dotace je pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel a pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu.

Míra podpory – malý podnik 75 % ZV, střední podnik 65 % ZV, velký podnik 55 % ZV, v případě pořízení elektromobilu je však způsobilým výdajem 45 % z pořizovací ceny elektromobilu

 

Vysokorychlostní internet – žádosti do 26.9.2017

Předmětem dotace je zajištění rozšiřování stávající infrastruktury přístupových sítí a zřizování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu.

Míra podpory – 75 % způsobilých výdajů