Státní fond životního prostředí vydal aktualitu, kde vyzývá všechny žadatele o podporu z Operačního programu Životní prostředí, kteří již mají rozpracovanou žádost v IS KP14+, aby registraci žádosti urychlili a nečekali na pozdější termín. Jedná se