Operační program Životní prostředí 

 

69. výzva – Odpady

podávání žádostí od 19.2017 – 1.12.2017,
nádoby, kontejnery, štěpkovače, vybavení sběrných dvorů, systémy sběru (85%), jakékoli svozové a manipulační prostředky (15%),
třídící linky, BPS, materiálové, energetické využití, nakládání