Činnosti EAV jsou:

 • zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditůenergetických koncepcí, studií proveditelnosti, odborných posudků, analýz
 • zpracování odpadových auditůplánů odpadového hospodářství, analýz 
 • příprava a řízení projektů v oblasti energetiky a odpadového hospodářství: 
  • administrace a podávání žádostí do dotačních programů OPŽP, OPPIK
  • příprava výběrových řízení
  • dotační management
 • zpracování a administrace žádostí v programech Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace
 • příprava projektových žádostí do mezinárodních a přeshraničních operačních programů
 • semináře, konference, přednášky, besedy:
  • propagace úsporných efektivních metod v nakládání s energiemi
  • osvěta v oblasti energetických úspor, odpadového hospodářství i v problematice obnovitelných zdrojů energie, v jejich zavádění a využívání
  • přednášky pro školy zejména v oblasti úspor energie, obnovitelných zdrojů a odpadového hospodářství
  • besedy pro města a obce zejména v oblasti úspor energie a odpadového hospodářství
 • bezplatná nezávislá poradenská a konzultační činnost v oblastech:
  • úsporných opatření a efektivního hospodaření s energií
  • průmyslové energetiky, včetně výrobních a rozvodních zařízení energie
  • odpadového hospodářství kraje, měst a obcí
  • obnovitelných zdrojů energie a jejich využití v geografických podmínkách regionu

Přijďte se poradit do našeho bezplatného konzultačního střediska EKIS každé pondělí a středu od 13:00 do 17:00 nebo kdykoliv po telefonické domluvě.

Aktuality

Nové výzvy do OPŽP 2014 - 2020

První výzvy do OPŽP byly vyhlášeny...

 

Podávání žádostí o dotaci do oblastí:

 • zpracování odpadu
 • čistota vody
 • kvalita ovzduší
 • ochrana přírody

EURONET 50/50 MAX návštěva VIDA! centra

http://eav.cz/public/images/IMG_6061.JPG

V rámci projektu Euronet 50/50 MAX naše agentura uspořádala pro žáky z 3 základních škol zapojených v tomto projektu zájezd do vědeckého centra VIDA! v Brně. Zájezd se konal ve čtvrtek 3.12.2015 za účasti žáků Základní školy Batelov, Základní školy Otokara Březiny a Základní školy Jihlava, Jungmannova. Žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho nových poznatků a to nejen z oblasti úspor energie. První na programu byla science show v rámci divadla vědy, kde shlédli mnoho pokusů. Následovala návštěva interaktivní expozice, kde žáci názorně mohli vidět například jak funguje Kaplanova vodní turbína, jak stoupající hladina oceánů může zaplavit jednotlivé kontinenty, jak ovlivňují spotřebiče v domě celkovou spotřebu a kde se dá uspořit, jak vypadají záběry z termokamery a mnoho dalších.

Poradenství

Bezplatné poradenství v oblasti energetiky (např. úspory a monitoring spotřeby energie v budovách) a v oblasti odpadového hospodářství.

EKIS - Energetické konzultační a informační středisko

Pondělí (odpady, energetika): 13:00 - 17:00

Středa (energetika): 13:00 - 17:00

 

Pro pokládání dotazů elektronickou formou klikněte ZDE.

Aktuální projekty

Projekty podpořené z Intelligent Energy Europe:

Projekt SUSREG

Projekt Euronet 50/50 max

Intelligent Energy Europe